Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Follow-up of recommendations to the Commission report on the protection of the EU’s financial interests – fight against fraud, 2012 Accompanying the document REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Protection of the European Union's financial interests - Fight against Fraud Annual Report 2013 - {COM(2014) 474 final}{SWD(2014) 243 final}{SWD(2014) 244 final}{SWD(2014) 246 final}{SWD(2014) 247 final}{SWD(2014) 248 final}
Дата на документа: 17/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 245
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове