Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която следва да бъде приета от името на Европейския съюз във връзка с предложението за изменение на Митническата конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, on the proposal to amend the Customs Convention on the International Transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention 1975)
Дата на документа: 24/07/2014
№ на документ: COM(2014) 491
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове