Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Eнергийната ефективност и нейния принос към енергийната сигурност и рамката до 2030 година за политиките в областта на климата и енергетиката - {SWD(2014) 255 final}{SWD(2014) 256 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy - {SWD(2014) 255 final}{SWD(2014) 256 final}
Дата на документа: 23/07/2014
№ на документ: COM(2014) 520
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове