Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the second Programme of Community action in the field of health in 2012
Дата на документа: 29/07/2014
№ на документ: SWD(2014) 257
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове