Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА - Консолидирани годишни отчети на Европейския съюз за 2013 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS - Consolidated annual accounts of the European Union 2013
Дата на документа: 30/07/2014
№ на документ: COM(2014) 510
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове