Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на Австрия, на Белгия и на Полша да ратифицират Будапещенската конвенция относно Договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища (CMNI) или да се присъединят към нея
Заглавие на английски: ANNEX Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterways (CMNI) accompanying the Proposal to Council Decision authorising Austria, Belgium and Poland to ratify, or to accede to, the Budapest Convention on the Contract for the Carriage of Goods by Inland Waterways ( CMNI)
Дата на документа: 08/12/2014
№ на документ: COM(2014) 721
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове