Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвета за асоцииране ЕС — Турция във връзка със замяната на протокол 3 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО — Турция относно търговския режим за селскостопански продукти относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество с нов протокол, в който по отношение на правилата за произход се прави препратка към Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU-Turkey Association Council as regards the replacement of Protocol 3 to Decision No 1/98 of the EC-Turkey Association Council on the trade regime for agricultural products, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation, by a new protocol which, as regards the rules of origin, refers to the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin
Дата на документа: 29/01/2015
№ на документ: COM(2015) 23
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове