Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 32-ри годишен доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2013 г.) - {SWD(2015) 10 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT 32nd Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities (2013) - {SWD(2015) 10 final}
Дата на документа: 04/02/2015
№ на документ: COM(2015) 43
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове