Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за определяне на позицията, която да се заеме от името на Съюза в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила № 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128, 129 на ООН, изменение 2 на ГТП № 3 на ООН по отношение на спирачките на мотоциклетите и изменение 3 на ГТП № 4 на ООН по отношение на международната процедура за сертификация на тежкотоварните превозни средства
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on the Union's behalf in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos. 7, 13, 23, 37, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 59, 75, 78, 98, 99, 106, 107, 110, 112, 113, 117, 119, 123, 128, 129, on Amendment 2 to UN GTR No. 3 with regard to motorcycle braking, on Amendment 3 to UN GTR No. 4 with regard to the Worldwide Heavy-Duty Certification procedure
Дата на документа: 13/02/2015
№ на документ: COM(2015) 55
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове