Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно статута на наблюдател в Международния център за синхротронно излъчване за експериментална наука и приложения в Близкия изток (SESAME) за Европейския съюз
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning an Observer status for the European Union in the International Centre for Synchrotron-light for Experimental Science and Applications in the Middle East (SESAME)
Дата на документа: 13/02/2015
№ на документ: COM(2015) 65
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове