Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за последващата оценка на Общностния механизъм за гражданска защита и на Финансовия инструмент в областта на гражданската защита за периода 2007 — 2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the ex-post evaluation of the Community Civil Protection Mechanism and Civil Protection Financial Instrument for the period 2007-2013
Дата на документа: 18/02/2015
№ на документ: COM(2015) 61
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове