Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА - Изграждане на съюз на капиталовите пазари - {SWD(2015) 13 final}
Заглавие на английски: GREEN PAPER - Building a Capital Markets Union - {SWD(2015) 13 final}
Дата на документа: 18/02/2015
№ на документ: COM(2015) 63
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове