Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Качество на бензиновите и дизеловите горива, използвани за автомобилен транспорт в Европейския съюз Дванадесети годишен доклад (за отчетната 2013 година)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union Twelfth annual report (Reporting year 2013)
Дата на документа: 25/02/2015
№ на документ: COM(2015) 70
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове