Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изключения, предоставени от държавите членки съгласно Регламент (ЕО) № 1371/2007 относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Exemptions granted by Member States under Regulation (EC) 1371/2007 on rail passengers' rights and obligations
Дата на документа: 11/03/2015
№ на документ: COM(2015) 117
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове