Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад за фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за 2013 г.
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - European Union Solidarity Fund Annual Report 2013
Дата на документа: 10/03/2015
№ на документ: COM(2015) 118
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове