Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета относно приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобряване на типа по отношение на внедряването на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the deployment of the eCall in-vehicle system and amending Directive 2007/46/EC
Дата на документа: 10/03/2015
№ на документ: COM(2015) 126
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове