Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 294, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно позицията на Съвета по приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to Article 294(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union concerning the position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC as regards the consumption of lightweight plastic carrier bags
Дата на документа: 10/03/2015
№ на документ: COM(2015) 124
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове