Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА относно вътрешните правила за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз (раздел „Европейска комисия“) на вниманието на службите на Комисията
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 5.3.2015 on the Internal Rules on the implementation of the general budget of the European Union (European Commission section) for the attention of the Commission departments
Дата на документа: 05/03/2015
№ на документ: C(2015) 1423
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове