Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощията да приема делегирани актове, предоставени на Комисията съгласно член 24 от Директива 2010/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2010/53/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the standards of quality and safety of human organs intended for transplantation
Дата на документа: 10/03/2015
№ на документ: COM(2015) 123
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове