Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Обединените арабски емирства за премахването на визите за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the United Arab Emirates on the shortstay visa waiver
Дата на документа: 05/03/2015
№ на документ: COM(2015) 91
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове