Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА по силата на член 18 от Регламент (ЕС) № 98/2013 на Ервопейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, в който се разглеждат възможностите за прехвърляне на съответните разпоредби относно амониевия нитрат от Регламент (ЕО) № 1907/2006
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 18 of Regulation (EU) No 98/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the marketing and use of explosives precursors, examining the possibilities to transfer relevant provisions on ammonium nitrate from Regulation (EC) No 1907/2006
Дата на документа: 12/03/2015
№ на документ: COM(2015) 122
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове