Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Съюза, и временното прилагане на Споразумението между Европейския съюз и Република Тринидад и Тобаго за премахването на визите за краткосрочно пребиваване
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement between the European Union and the Republic of Trinidad and Tobago on the shortstay visa waiver
Дата на документа: 05/03/2015
№ на документ: COM(2015) 105
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове