Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за отмяна на Решение 2011/492/ЕС за приключване на процедурата на консултации с Република Гвинея-Бисау съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION repealing Decision 2011/492/EU concerning the conclusion of consultations with the Republic of Guinea-Bissau under Article 96 of the ACP-EU Partnership Agreement
Дата на документа: 26/02/2015
№ на документ: COM(2015) 75
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове