Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on guidelines for the employment policies of the Member States
Дата на документа: 02/03/2015
№ на документ: COM(2015) 98
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове