Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно общите насоки за икономическата политика на държавите членки и на Съюза
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION On broad guidelines for the economic policies of the Member States and of the Union
Дата на документа: 02/03/2015
№ на документ: COM(2015) 99
Вид документ: Препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове