Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД НА КОМИСИЯТА на годишните доклади за дейността на държавите членки, свързана с експортните кредити, по смисъла на Регламент (ЕС) № 1233/2011
Заглавие на английски: ANNUAL REVIEW BY THE COMMISSION of Member States' Annual Activity Reports on Export Credits in the sense of Regulation (EU) No 1233/2011
Дата на документа: 17/03/2015
№ на документ: COM(2015) 130
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове