Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Годишен доклад относно изпълнението на част IV от Споразумението за асоцииране ЕС — Централна Америка
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report on the Implementation of Part IV of the EU-Central America Association Agreement
Дата на документа: 18/03/2015
№ на документ: COM(2015) 131
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове