Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подписване от името на Европейския съюз и за временна размяна на писма за получаване на членство в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Exchange of Letters to obtain membership of the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
Дата на документа: 02/03/2015
№ на документ: COM(2015) 72
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове