Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключване, от името на Европейския съюз, на споразумение под формата на размяна на писма за получаване на членство в Разширената комисия на Конвенцията за опазване на южния червен тон
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION to conclude, on behalf of the European Union, the Exchange of Letters to obtain membership of the Extended Commission of the Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
Дата на документа: 02/03/2015
№ на документ: COM(2015) 71
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове