Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Отговори на държавите членки по Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2013 г. - {SWD(2015) 18 final}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Member States' Replies to the European Court of Auditors' 2013 Annual Report - {SWD(2015) 18 final}
Дата на документа: 26/02/2015
№ на документ: COM(2015) 89
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове