Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Report on the implementation of the Water Framework Directive River Basin Management Plans Member State: GREECE Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL The Water Framework Directive and the Floods Directive: Actions towards the 'good status' of EU water and to reduce flood risks - {COM(2015) 120 final}{SWD(2015) 50 final}{SWD(2015) 51 final}{SWD(2015) 52 final}{SWD(2015) 53 final}{SWD(2015) 55 final}{SWD(2015) 56 final}
Дата на документа: 09/03/2015
№ на документ: SWD(2015) 54
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове