Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно данъчната прозрачност за борба с отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on tax transparency to fight tax evasion and avoidance
Дата на документа: 18/03/2015
№ на документ: COM(2015) 136
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове