Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за отмяна на Директива 2003/48/ЕО на Съвета
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE repealing Council Directive 2003/48/EC
Дата на документа: 18/03/2015
№ на документ: COM(2015) 129
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове