Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Industrial Relations in Europe 2014
Дата на документа: 03/03/2015
№ на документ: SWD(2015) 57
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове