Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за представянето от името на Европейския съюз на предложение за включване на допълнителни химични вещества в приложение А към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the listing of additional chemicals in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Дата на документа: 19/03/2015
№ на документ: COM(2015) 133
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове