Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването от името на Европейския съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за сътрудничество и митнически съюз между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Сан Марино, от друга страна, във връзка с участието на Република Хърватия като страна по Споразумението вследствие на присъединяването ? към Европейския съюз
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Union and its Member States, of the Protocol to the Agreement on Cooperation and Customs Union between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of San Marino, of the other part, regarding the participation, as a contracting party, of the Republic of Croatia, following its accession to the European Union
Дата на документа: 21/04/2015
№ на документ: COM(2015) 168
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове