Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Изпълнение на Европейската политика за съседство през 2014 г. - {SWD(2015) 63 final}{SWD(2015) 64 final}{SWD(2015) 65 final}{SWD(2015) 66 final}{SWD(2015) 67 final}{SWD(2015) 68 final}{SWD(2015) 69 final}{SWD(2015) 70 final}{SWD(2015) 71 final}{SWD(2015) 72 final}{SWD(2015) 73 final}{SWD(2015) 74 final}{SWD(2015) 75 final}{SWD(2015) 76 final}{SWD(2015) 77 final}
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 - {SWD(2015) 63 final}{SWD(2015) 64 final}{SWD(2015) 65 final}{SWD(2015) 66 final}{SWD(2015) 67 final}{SWD(2015) 68 final}{SWD(2015) 69 final}{SWD(2015) 70 final}{SWD(2015) 71 final}{SWD(2015) 72 final}{SWD(2015) 73 final}{SWD(2015) 74 final}{SWD(2015) 75 final} {SWD(2015) 76 final}{SWD(2015) 77 final}
Дата на документа: 25/03/2015
№ на документ: JOIN(2015) 9
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове