Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно сътрудничеството между регулаторните органи съгласно член 63, параграф 2 от Директива 2012/34/ЕС
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on cooperation between regulatory bodies under Article 63(2) of Directive 2012/34/EU
Дата на документа: 25/03/2015
№ на документ: COM(2015) 140
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове