Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно доброволната схема за екопроектиране на конзоли за видеоигри - {COM(2015) 178 final}{SWD(2015) 88 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the voluntray ecodesign scheme for games consoles - {COM(2015) 178 final}{SWD(2015) 88 final}
Дата на документа: 22/04/2015
№ на документ: SWD(2015) 89
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове