Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: SWD(2015) 73
Заглавие на английски:
Дата на документа: 25/03/2015
№ на документ: SWD(2015) 73
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове