Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ
Заглавие на английски: JOINT STAFF WORKING DOCUMENT - Implementation of the European Neighbourhood Policy in Georgia Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 - {JOIN(2015) 9 final}{SWD(2015) 63 final}{SWD(2015) 64 final}{SWD(2015) 65 final}{SWD(2015) 67 final}{SWD(2015) 68 final}{SWD(2015) 69 final}{SWD(2015) 70 final}{SWD(2015) 71 final}{SWD(2015) 72 final}{SWD(2015) 73 final}{SWD(2015) 74 final}{SWD(2015) 75 final}{SWD(2015) 76 final}{SWD(2015) 77 final}
Дата на документа: 25/03/2015
№ на документ: SWD(2015) 66
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове