Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността и развитието - създаване на способности в нашите партньори за предотвратяване и управление на кризи
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Capacity building in support of security and development - Enabling partners to prevent and manage crises
Дата на документа: 28/04/2015
№ на документ: JOIN(2015) 17
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове