Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да заеме Европейският съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и Княжество Андора, що се отнася до замяната на Допълнението за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество към това споразумени
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted by the European Union within the Joint Committee established by the Agreement in the form of an exchange of letters between the European Economic Community and the Principality of Andorra as regards the replacement of the Appendix to the Agreement concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
Дата на документа: 29/05/2015
№ на документ: COM(2015) 230
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове