Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 24.11.2015 година относно координацията на действията на Съюза и на държавите членки посредством механизъм за координация — Механизма за Турция в полза на бежанците
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 24.11.2015 on the coordination of the actions of the Union and of the Member States through a coordination mechanism – the Refugee Facility for Turkey -
Дата на документа: 24/11/2015
№ на документ: C(2015) 9500
Вид документ:
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове