Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Оценка на предприетите от ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО действия в отговор на Препоръката на Съвета от 19 юни 2015 г. с оглед прекратяването на съществуващия прекомерен бюджетен дефицит - {SWD(2015) 615 final}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Assessment of action taken by THE UNITED KINGDOM in response to the Council Recommendation of 19 June 2015 with a view to bringing an end to the situation of excessive government deficit - {SWD(2015) 615 final}
Дата на документа: 16/11/2015
№ на документ: COM(2015) 804
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове