Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 - {SWD(2016) 14 final} {SWD(2016) 17 final}{SWD(2016) 18 final}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on mercury, and repealing Regulation (EC) No 1102/2008 - {SWD(2016) 14 final} {SWD(2016) 17 final}{SWD(2016) 18 final}
Дата на документа: 02/02/2016
№ на документ: COM(2016) 39
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове