Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза - {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final}
Заглавие на английски: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the use of the 470-790 MHz frequency band in the Union - {SWD(2016) 19 final} {SWD(2016) 20 final}
Дата на документа: 02/02/2016
№ на документ: COM(2016) 43
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове