Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно план за действие с цел засилване на борбата с финансирането на тероризма
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on an Action Plan for strengthening the fight against terrorist financing
Дата на документа: 02/02/2016
№ на документ: COM(2016) 50
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове