Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни между предприятия
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on unfair business-to-business trading practices in the food supply chain
Дата на документа: 29/01/2016
№ на документ: COM(2016) 32
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове