Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за разходите по линия на ЕФГЗ - Система за ранно предупреждение № 11-12/2015
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on EAGF expenditure Early Warning System No 11-12/2015
Дата на документа: 04/02/2016
№ на документ: COM(2016) 65
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове